Wystąp
o patronat Europosła

Patronat jest wyrazem utożsamiania się Parlamentu z wydarzeniem poprzez udzielenie mu moralnego poparcia. Co roku Parlament obejmuje patronat nad ograniczoną liczbą wydarzeń.

Formularz
    Prześlij plik