Zdrowie psychiczne młodych w Unii Europejskiej

Zdrowie psychiczne staje się coraz bardziej istotne w całej Unii Europejskiej,
ponieważ nie tylko jest ono kluczowym elementem dobrostanu społecznego i stylu
życia, ale także znacząco wpływa na gospodarkę, pochłaniając rocznie 4% PKB UE.
Szczególnie narażone na ryzyko problemów ze zdrowiem psychicznym są dzieci i
młodzież, kobiety, osoby starsze oraz te, które doświadczają nadmiernego stresu.
Podkreśliliśmy potrzebę pilnej reformy systemów opieki zdrowotnej w całej UE.
Istotne jest zapewnienie długoterminowych interwencji i opieki, które nie tylko leczą,
ale także zapobiegają problemom zdrowia psychicznego.
Należy zwrócić uwagę na wpływ mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne
młodych ludzi. Algorytmy platform społecznościowych mogą bezpośrednio zagrozić
dobrostanowi psychicznemu, zwłaszcza w kontekście izolacji społecznej podczas
pandemii, gdy korzystanie z tych mediów jeszcze bardziej się zintensyfikowało.
Chcemy skupić się na zagrożeniach dla zdrowia psychicznego i podjąć konkretne
działania w celu poprawy sytuacji. Problem zdrowia psychicznego młodych osób ma
swoje źródło w decyzjach politycznych, dlatego konieczne jest podejmowanie działań
w obszarze rynku pracy, sytuacji mieszkaniowej oraz edukacji, aby budować zdrowe
psychicznie społeczeństwo.