Ostateczne głosowanie w PE ws. pierwszego na świecie prawa Sztucznej Inteligencji

W środę 13 marca, w ramach sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament poddał ostatecznemu głosowaniu wyniki negocjacji z państwami członkowskimi w Radzie ws. Aktu o Sztucznej Inteligencji (AI Act). Sztuczna Inteligencja zdeterminuje globalne przewagi konkurencyjne w XXI w. dzięki umożliwieniu optymalizacji wykorzystania zasobów, zmniejszeniu kosztów, szerszej dostępności usług już dziś obecnych i oferowaniu nowych. Jednocześnie AI projektowana i stosowana w nierozważny sposób może rodzić ryzyka zawodności czy błędów, z których część może być związana z naruszaniem prawa. Z tego powodu UE obok ekosystemu doskonałości wspierającego innowacyjność AI, buduje także ekosystem zaufania, by obniżyć obawy inwestorów i konsumentów. W przypadku potwierdzenia wyników negocjacji Aktu o Sztucznej Inteligencji, część przyjętych rozwiązań ma wejść w życie już po 6 miesiącach od ich publikacji.