Europejski Akt o Wolności Mediów

W środę 13 marca podczas sesji plenarnej w Strasburgu został poddany pod głosowanie wynegocjowany tekst Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (EMFA). Negocjatorzy Parlamentu i Rady uzgodnili nowe zapisy mające chronić dziennikarzy w UE przed rosnącymi zagrożeniami dla wolności mediów. Dodatkowo kraje UE będą zobligowane zapewnić redakcyjną i funkcjonalną niezależność mediów publicznych. Porozumienie zawiera wszystkie najważniejsze żądania Parlamentu: dziennikarze będą bardziej niezależni w swoich decyzjach i chronieni przed inwigilacją, własność mediów ma być bardziej przejrzysta, a wolność mediów nie będzie ograniczana przez duże platformy. Jest to ważny krok legislacyjny, który ma na celu ochronę różnorodności i wolności mediów europejskich oraz ochronę demokracji.