#EPStandsBYyou – kartki do białoruskich więźniów politycznych

W trakcie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu od poniedziałku 11 marca do czwartku 14 marca 2024 ma miejsce ponadpartyjna inicjatywa #EPStandsBYyou, zainicjowana i koordynowana przez Europosła Andrzeja Halickiego. W ramach tego wydarzenia podpisałem kartkę i wysłałem ją do jednego z 1500 białoruskich więźniów politycznych. Chodziło o zwrócenie uwagi na sytuację praw człowieka na Białorusi, w szczególności na sytuację więźniów politycznych przetrzymywanych bezprawnie w więzieniach przez reżim Łukaszenki, w ciągłym terrorze i w nieludzkich warunkach.