Europejska Karta Parkingowa

Europejska Karta Parkingowa

Komisja Europejska proponuje ulepszenie Europejskiej Karty Parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami. Karta ta, wraz z Europejską Kartą Niepełnosprawności będą uznawane w całej Unii Europejskiej i ułatwią osobom z niepełnosprawnościami podróżowanie.

Obie karty mają na celu urzeczywistnienie zasady swobodnego przemieszczania się w UE. Mają one umożliwić osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z szeregu praw
do parkowania i dostępu do parkingów na zasadach przewidzianych w odwiedzanym kraju.

Dla wielu osób z niepełnosprawnościami prywatny transport samochodowy
pozostaje najlepszą lub jedyną możliwością samodzielnego podróżowania
i poruszania się. Dlatego tak ważne jest właściwe wdrożenie mechanizmów pozwalających osobom niepełnosprawnym w pełni korzystać ze swoich praw w jakimkolwiek kraju członkowskim by nie przebywały.

Turystyka dla osób z niepełnosprawnościami to nie tylko jedna z form rehabilitacji, ale także okazja do integracji społecznej, odpoczynku i relaks poza miejscem zamieszkania. Zgodnie z wynikami badania „Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych” udział osób
z niepełnosprawnościami, które uczestniczyły w choć jednym wyjeździe turystycznym w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wyniósł 23%. Dla porównania, wskaźnik ten wśród osób pełnosprawnych to aż ok. 65%.

Proponowana dyrektywa ustanawiająca Europejską Kartę Niepełnosprawności i Europejską Kartę Parkingową dla osób z niepełnosprawnościami została ogłoszona w Strategii UE na rzecz praw osób niepełnosprawnych 2021-2030. Uwzględniono w niej wnioski
z konsultacji społecznych, w ramach których zebrano ponad 3300 odpowiedzi, z czego 78% pochodziło od osób z niepełnosprawnościami.