Komisja Europejska rozpoczęła pierwszą procedurę legislacyjną dotyczącą osób z niepełnosprawnościami. 6 września 2023 r. zaproponowała wprowadzenie Europejskiej Karty Niepełnosprawności oraz ulepszenie obecnej Europejskiej Karty Parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Europejska Karta Niepełnosprawności

Komisja Europejska rozpoczęła pierwszą procedurę legislacyjną dotyczącą osób z niepełnosprawnościami. 6 września 2023 r. zaproponowała wprowadzenie Europejskiej Karty Niepełnosprawności oraz ulepszenie obecnej Europejskiej Karty Parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Karta ta będzie uznawana w całej Unii Europejskiej i ułatwi osobom z niepełnosprawnościami podróżowanie po wspólnocie. Prawa osób z niepełnosprawnościami często nie są uznawane za granicą. Nie mogą one korzystać z preferencyjnego traktowania, np. w formie bezpłatnego lub priorytetowego dostępu do obiektów kulturalnych, obniżonych opłat za wstęp lub pomocy osobistej. Stąd proponowana przez KE Europejska Karta Niepełnosprawności. Będzie ona uznawanym w całej UE dowodem niepełnosprawności, zapewniającym równy dostęp do preferencyjnego traktowania w usługach publicznych i prywatnych, takich jak:

  • transport,
  • wydarzenia kulturalne,
  • muzea,
  • centra rekreacyjno-sportowe,
  • parki rozrywki.

Kartę wydawać będą właściwe urzędy krajowe i będzie ona uzupełnieniem istniejących krajowych kart lub certyfikatów. Zaproponowana dyrektywa ustanawiająca Europejską Kartę Niepełnosprawności została ogłoszona w Strategii Unii Europejskiej na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2023.

Wniosek Komisji będzie teraz przedmiotem prac Komisji Zatrudnienia i Praw Socjalnych Parlamentu Europejskiego, w której zasiada poseł Jarosław Duda.