Pomoc dla Mołdawii

Posłowie zatwierdzili dziś dodatkową pomoc dla Mołdawii w wysokości 145 mln euro! Łączna kwota bieżącego wsparcia w ramach pomocy makrofinansowej (MFA) wynosi do 295 mln EUR
Rząd zorientowany na reformy może uzyskać dostęp do finansowania, jeśli spełni określone warunki.

Poparliśmy tymsamym propozycję Komisji, by udzielić rządowi Mołdawii wsparcia w celu ustabilizowania sytuacji gospodarczej kraju, wynik głosowania to 561 głosów za, przy 43 głosach przeciw i 20 wstrzymujących się.

Wsparcie w wysokości 45 mln euro w postaci dotacji i do 100 mln euro w postaci pożyczek zostanie przekazane dwóm instalacjom planowanym na trzeci i czwarty kwartał 2023 r., pod warunkiem spełnienia przez Mołdawię określonych warunków politycznych. Obejmują one reformy wymiaru sprawiedliwości, zapewnienie praworządności i walkę z korupcją oraz znaczne postępy we wdrażaniu programu makroekonomicznego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).

W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę gospodarka Mołdawii skurczyła się, a niepewna koniunktura gospodarcza negatywnie wpłynęła na inwestycje i wymianę handlową w tym kraju. Kryzys energetyczny oraz spadek konsumpcji i inwestycji gospodarstw domowych wywarły dodatkową presję na finanse publiczne Mołdawii. Ponadto gwałtowny wzrost cen energii powoduje wysoki poziom inflacji.

Stosunki UE z Republiką Mołdowy opierają się na układzie o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią, obejmującym pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu, przewidującą silniejsze stowarzyszenie polityczne i integrację gospodarczą między UE a Mołdawią. Rada Europejska 23 czerwca 2022 r. przyznała Mołdawii status kraju kandydującego do UE.