Ustawa o danych — kto może uzyskiwać dostęp i z nich korzystać

Ustawa o danych – nowe zasady określające, kto może uzyskiwać dostęp do danych branżowych i z nich korzystać – zmieni to zasady gry w nowej gospodarce opartej na danych i zapewni wielką szansę na konkurencyjność i innowacje. Nowe prawo ułatwi użytkownikom przekazywanie i kontrolowanie danych generowanych przez inteligentne urządzenia, takie jak inteligentne urządzenia domowe i roboty fabryczne.
Grupa EPL zadbała o to intelektualnie prawa własności i przestrzeganie tajemnicy handlowej poprzez odpowiedzialne i przejrzyste zasady.
Dobrym przykładem jest rolnik: jeżeli rolnik ma dostęp do danych wytworzonych przez sieć podłączonych urządzeń, takich jak traktor lub system nawadniania, będzie wprowadzał innowacje lepiej a co za tym idzie uprawiał żywność lepszej jakości. Dzięki Grupie EPL, małe i średnie przedsiębiorstwa będą korzystać z przywilejów wynikających z ustawy o danych.
W lutym 2022 r. Komisja Europejska zaproponowała ustawę o danych, której celem jest m.in usunąć bariery w dostępie do danych zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorstw.
Po debacie w PE nowe przepisy zostaną sfinalizowane w drodze negocjacji między Parlamentem i państwami członkowskimi UE.