Energia odnawialna

Potrzebna jest nagła i możliwa do sfinansowania rozbudowa sektora energii odnawialnej, aby spełnić cele polityki klimatycznej UE oraz wypełnić zobowiązania Porozumienia paryskiego. Dywersyfikacja europejskich dostaw gazu ziemnego wraz z przyspieszeniem rozbudowy infrastruktury OZE jest niezbędna dla uzyskania energetycznej niezależności.

Pozwoliłoby to Europie odciąć się od więzi z Rosją i utrzymać bezpieczeństwo sektora energetycznego. Rozważając źródła odnawialnej energii, należy spoglądać poza granice własnego kraju, aby zapewnić współpracę między państwami członkowskimi. Powinno się to przejawiać między innymi w podwojeniu transgranicznych inwestycji w OZE.