Pomoc dla Ukrainy

Głosowałem za przyznaniem pomocy makrofinansowej dla Ukrainy, ponieważ uważam, że jest to działanie niezbędne dla wsparcia stabilizacji finansowej i politycznej w tym kraju.

Polska od wielu lat jest nieodmiennie rzecznikiem Partnerstwa Wschodniego, w tym postępującego zbliżenia pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Dotychczasowe osiągnięcia, zwłaszcza układ stowarzyszeniowy, pokazują, że Ukraina jest poważnym, stabilnym partnerem, zdeterminowanym do przeprowadzenia reform, zgodnie ze standardami europejskimi.

Działania Rosji spowodowały poważne napięcia geopolityczne, spadek zaufania międzynarodowych inwestorów, a w konsekwencji odpływ kapitału zagranicznego, spadek wartości hrywny w stosunku do dolara i bezprecedensową inflację.

W tej sytuacji jesteśmy zobowiązani do zapewnienia wsparcia naszemu partnerowi- Ukrainie. Wsparcie takie jest zarówno wyrazem solidarności- jednej z podstawowych zasad, na których opiera się Unia Europejska, jak i koniecznym działaniem na rzecz stabilności w Europie.