Wystąpienie na komisji Petycji

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Petycji w Parlamencie Europejskim rozpatrywano dwie polskie petycje dotyczące braku systemowego wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz zagrożeń powodowanych m.in przez ograniczenie dostępu dzieci z niepełnosprawnościami i okresowymi zaburzeniami zdrowia psychicznego do placówek oświatowych.

Dzieciństwo i okres dojrzewania to czas szczególnej wrażliwości. Od lat odnotowujemy niepokojącą tendencję- wzrost zaburzeń psychicznych, depresji, i co najgorsze, prób samobójczych wśród ludzi młodych.

Pandemia, konieczność poradzenia sobie z nauką zdalną, izolacja od rówieśników, spowodowały poważne nasilenie problemów psychicznych młodzieży. Dodatkowo, znacznemu ograniczeniu uległ dostęp do terapii i rehabilitacji.

Warto podkreślić, że często również podstawowy system wsparcia- rodzina- znalazł się w poważnych kłopotach. Praca z domu w połączeniu z opieką nad dziećmi, zwłaszcza tymi i specjalnych potrzebach, niepewność jutra,, utrata dochodów- wszystko to składało się na ogromne wyzwanie, często ponad siły.

Dzieci i młodzież przesądzą o przyszłości Europy. Jeśli dziś nie zainwestujemy w ich dobrostan, we wspieranie ich zdrowia psychicznego i pełnego rozwoju, możemy stracić całe pokolenie.

Poradzenie sobie z tą sytuacją wymaga aktywnego poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań. Pozostaję w kontakcie z Komisją Europejską, a zwłaszcza z osobami odpowiedzialnymi za Wspólne Działania (JOINT ACTIONS), służące upowszechnianiu dobrych praktyk i wprowadzaniu rozwiązań innowacyjnych.

Obiecujący wydaje mi się zwłaszcza program impleMENTAL, który koncentruje się na prewencji samobójstw i budowania innowacyjnych, lokalnych, skoncentrowanych na pacjencie systemów wsparcia zdrowia psychicznego.Mogę tylko wyrazić ubolewanie, że Polska nie przystąpiła do tego programu. Z wracając się do przedstawicieli Komisji Europejskiej zwróciłem uwagę na fakt, że trudno znaleźć informacje o europejskich działaniach na rzecz współpracy w obszarze zdrowia psychicznego.To ważne i cenne działania, ale niestety nie jest łatwo znaleźć o nich informacje.

Zachęciłem Komisję Europejską do organizowania kampanii społecznych podnoszących świadomość nt. zagrożeń dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, oraz promujących dobre praktyki w tej dziedzinie. Ważnym jest także by docierać z takimi informacjami do instytucji, organizacji pozarządowych, psychologów, nauczycieli i innych profesjonalistów, a także władz lokalnych, rodziców i młodych ludzi.

Całość wystąpienia dostępna pod linkiem.