I Kongres Mediatorów Seniorów

W sobotę 2 października w ramach I Kongresu Mediatorów Seniorów, który miałem zaszczyt objąć patronatem, rozmawialiśmy o sprawach ważnych dla grupy społecznej osób starszych.

Podczas spotkania szczególnie cieszyły mnie liczne pytania dotyczące mojej aktywności w Parlamencie Europejskim. Mam nadzieję, że ta rozmowa była początkiem owocnej merytorycznej współpracy. Kwestię zmian demograficznych, solidarności międzypokoleniowej i idei aktywnego starzenia się są niezwykle poważnie traktowane w Parlamencie Europejskim.

Wartościowa była również wymiana informacji o dobrych praktykach wykorzystywania potencjału seniorów. Sztandarowym przykładem są tutaj inicjatywy organizacji zgłoszonych do konkursu Srebrny Laur. Nie zabrakło również przykładów działań innych krajów włączających seniorów w tamtejsze rynki pracy. Naczelnym przykładem obrazującym jak dobrze w biznesie mogą współpracować starsi i młodsi jest film „Praktykant”.

Dziękuję jeszcze raz za możliwość włączenia się w tę niezwykle ważną inicjatywę !