Inauguracja roku akademickiego NUTW

Dzisiaj swój rok akademicki uroczyście rozpoczęli słuchacze Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pandemia pokrzyżowała wiele naszych planów, ale niezwykle się cieszę, że pomimo tych trudnych czasów ten Uniwersytet jest przykładem, że chcieć to móc a izolacja nie wyklucza działalności i aktywności!

Podczas uroczystości był czas zarówno na podsumowanie intesywnego roku poprzedniego, jak i snucie ambitnych planów na przyszłość. Skala zarówno zadań już zrealizowanych jak i tych dopiero zaplanowanych jest imponująca. Są to zarówno działania propagujące aktywny styl życia, poszerzejące wiedzę ale także pomagające w codziennych czynnościach jak choćby obsługa komputera. Na uznanie zaskuguje też fakt, że słuchacze działają również na rzecz lokalnej społeczności i wspierają się w ramach pomocy koleżeńskiej. Warto także wspomnieć, że to społeczność, która jest laureatem organizowanego przeze mnie konkursu Srebrny Laur.

Na kolejny rok wszystkim zaangażowanym w działalność NUTW życzę zdrowia i takich okoliczności abyście mogli Państwo bez problemów realizować swoje pomysły i projekty ! Wszystkiego dobrego !