Rocznica sfałszowanych wyborów na Białorusi

Dzisiaj minął rok od sfałszowanych wyborów na Białorusi. Protesty rozpoczęte wraz z ogłoszeniem wyników trwają po dzień dzisiejszy. Białoruś nadal jest pogrążona w chaosie.

Wszyscy demonstranci, niezależni dziennikarze, a przede wszystkim opozycjoniści znajdują się pod ścisłą obserwacją reżimowych służb Łukaszenki. Obywatele białoruscy oczekują wolności, swobody oraz demokracji. Na Białorusi nie istnieje wolność słowa, wszystko ograniczone jest cenzurą, a każdy przejaw krytyki władzy jest surowo karany. Autorytarne rządy Łukaszenki uniemożliwiają integracje z Unią Europejską.

Wraz z koleżankami i kolegami z Europejskiej Partii Ludowej, wspieramy ogłoszony przez Komisję Europejską program pomocy gospodarczej w wysokości 3 mld euro dla demokratycznej Białorusi.
Społeczność międzynarodowa musi w zdecydowany sposób wspierać walkę odemokrację. Każde łamanie prawa człowieka powinno spotkać się z surową karą.

Jedną z możliwości jest nakładanie sankcji ekonomicznych, które trafią bezpośrednio w gospodarczy sektor reżimu. Z drugiej strony jako EPP zapewniamy międzynarodowe uznanie białoruskiej opozycji demokratycznej, przyznając “Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli”, wydawaną przez Parlament Europejski. Podkreślamy, że przyszłością demokratycznej Białorusi jest młode pokolenie, a także studenci, którzy powinni mieć możliwość studiowania na uniwersytetach Unii Europejskiej.
Zauważamy, że bezpieczeństwo Polski jest powiązane z bezpieczeństwem Białorusi. Stabilizacja naszej wschodniej granicy, nie tylko zwiększy
nasze poczucie bezpieczeństwa, ale również umocni naszą pozycję międzynarodową. Polska jako państwo buforowe powinno być pośrednikiem między białoruską opozycją a Unią Europejską.

жыве Беларусь!