Europejskie Ramy Wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Niezwykle miło mi poinformować, że z ramienia Komisji Petycji mianowano mnie przedstawicielem w Europejskich Ramach Wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Jest to dla mnie duże wyróżnienie dlatego, że byłem bardzo zaangażowany w proces ratyfikacji Konwencji. A dzięki tej nominacji będę mógł dołożyć wszelkich starań, aby zapisy zawarte w dokumencie stały się rzeczywistością.

W Unii Europejskiej żyje ponad sto milionów obywateli dotkniętych niepełnosprawnością. Osoby te wciąż napotykają liczne bariery uniemożliwiające im pełne korzystanie z ich praw, samodzielne życie, satysfakcjonującą pracę, naukę, aktywność obywatelską, mobilność.

Warto przypomnieć, że konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych została ratyfikowana przez Unię Europejską i wszystkie państwa członkowskie.
Jej celem jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego
korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz wspieranie poszanowania godności osób z niepełnosprawnościami.