Wspólnie możemy skutecznie walczyć z rakiem !

W ramach kampanii antyrakowej prowadzonej przez delegację PO-PSL w Parlamencie Europejskim zapraszam Państwa do lektury wywiadu na temat jednej z najważniejszych wartości, zdrowia.

W Parlamencie Europejskim angażuje się Pan w prace powiązane ze zdrowiem, przeciwdziałanie chorobom neurologicznym, zaburzeniom psychicznym, walkę z rakiem.
Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości, najcenniejszych dóbr. Każdy z nas może coś zrobić dla zdrowia; swojego, swojej rodziny, mieszkańców swojego miasta. Watro pracować na każdym polu, korzystając ze wszystkich dostępnych instrumentów. Działania na rzecz poprawy zdrowia obywateli stanowią jeden z priorytetów mojej grupy politycznej: grupy Europejskiej Partii Ludowej. Wiele zagrożeń zdrowotnych ma charakter paneuropejski, dlatego też na szczeblu europejskim warto poszukiwać rozwiązań.

Co możemy zrobić na poziomie europejskim, czego nie mozna by było zrobić w kraju?
Na poziomie europejskim mamy ważne  instrumenty, które pomogą nam walczyć z rakiem: programy, strategie i fundusze.Przede wszystkim wspólnotowy program badawczy „Horyzont Europa”. Grupa EPL wnosi o podwojenie do 2024 roku nakładów UE na badania naukowe nad rakiem. Naszą misją jest też to, aby w przyszłości żadne dziecko nie umierało na raka, dlatego na chcemy zwiększyć dziesięciokrotnie nakłady na badania naukowe na rzecz walki z rakiem u dzieci. Organizacje pozarządowe, wspierające osoby chore na raka i ich rodziny wnoszą ogromny wkład w poprawę jakości życia pacjentów. Dlatego też grupa EPL walczy o pięciokrotne zwiększenie europejskiego wsparcia dla tych organizacji. Musimy też eliminować czynniki zwiększające zachorowalność, takie jak zła jakość powietrza, żywności, zatrucie środowiska, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, niezdrowy tryb życia, narażenie pracowników na czynniki rakotwórcze. Tym celom ma służyć m.in zielona transformacja, wdrożenie dyrektywy dot. wyrobów tytoniowych, inicjatywa ”Z pola do stołu” i kampanie społeczne, uwrażliwiające na czynniki ryzyka i promujące działania profilaktyczne. Konieczne jest rozszerzenie programów badań przesiewowych, które już udowodniły swoja użyteczność i rozszerzenie ich na inne postaci nowotworów. Bardzo ważne jest upowszechnianie dobrych praktyk i współpraca ośrodków naukowych i medycznych , tak, aby pacjenci z całej Unii Europejskiej mogli korzystać z postępu w dziedzinie walki z rakiem. Konieczne jest zwiększenie liczby szczepień przeciw wirusom powiązanym z rakiem.

To poważne zasoby do wykorzystania. Po jakie jeszcze instrumenty możemy sięgać, by walczyć z rakiem?
Żyjemy w epoce niezwykłego postępu technologicznego. Musimy lepiej wykorzystać nowoczesne technologie i sztuczną inteligencję zarówno do profilaktyki, wczesnego wykrywania jak i skutecznego leczenia chorych, a także do szerokiego dostępu do wiedzy i umiejętności wszystkich ośrodków badawczych i terapeutycznych w Europie. To najlepsze, najbardziej sensowne wykorzystanie rozwoju, którego udało nam się dokonać.