„Deal!”

Tak we wczesnych godzinach porannych we wtorek Charles Michel przedstawił światu informację o tym, że przywódcy UE uzgodnili przełomowy plan wspólnego utworzenia funduszu 750 miliardów euro w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Nowy fundusz naprawczy UE, który ma składać się z 390 mld euro w postaci dotacji i 360 mld euro w pożyczkach, zostanie dołączony do nowego siedmioletniego budżetu w wysokości 1,074 bln euro, wieloletnich ram finansowych (WRF), zwiększając całkowity pakiet finansowy do 1,82 bln euro.

„Dzień dobry wszystkim” – powiedział Michel na konferencji prasowej, która rozpoczęła się tuż przed 6 rano. „Zrobiliśmy to! Europa jest silna. Europa jest zjednoczona! ” Przemawiając u boku Michela, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że ​​chociaż UE jest często oskarżana o robienie „za mało i za późno”, to tym razem zarzut nie może się utrzymać. „Negocjowaliśmy cztery długie dni i noce, ponad 90 godzin, ale było warto” – powiedziała.

Polska z funduszu otrzyma 125 mld euro, a doliczając do tego pożyczki – 160 mld.

Kontrowersyjną kwestią pozostawało powiązanie wypłat z przestrzeganiem zasad praworządności. Na konferencji prasowej, po ogłoszeniu porozumienia Charles Michel jednoznacznie stwierdził, że „po raz pierwszy jednym z kryteriów będzie praworządność”. Powiązanie dotacji z art. 2 Traktatu o UE podkreślali również szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen oraz prezydent Francji, Emmanuel Macron w swoich wystąpieniach.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się premier Mateusz Morawiecki, który na konferencji z Victorem Orbanem stwierdził coś zupełnie odmiennego. Zdaniem obu premierów w porozumieniu ws. unijnego budżetu i funduszu odbudowy nie ma bezpośredniego połączenia pomiędzy praworządnością a środkami budżetowymi.

Postanowienia szczytu zostały wydane przez Radę Europejską w zbiorczym dokumencie- https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf . W punkcie 22. jest mowa o tym, że: „Interesy finansowe Unii są chronione zgodnie z ogólnymi zasadami zapisanymi w Traktatach Unii, w szczególności z wartościami określonymi w art. 2 TUE. Rada Europejska podkreśla znaczenie ochrony interesów finansowych Unii. Rada Europejska podkreśla znaczenie poszanowania praworządności”.