Usługi telemedyczne w Europie

W odpowiedzi na pytania zadane przez Posłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie wspracia UE dla telemedycyny Stella Kyriakidesw w imieniu Komisji wskazuje, że Komisja pracuje nad zidentyfikowaniem potencjalnych luk regulacyjnych i barier utrudniających przyjęcie i wdrożenie cyfrowych usług/produktów w dziedzinie zdrowia, w tym telemedycyny i e-zdrowia.

Pod koniec 2020 r. przeprowadzona zostanie ekspertyza, aby zebrać dane na potrzeby opracowania polityki w zakresie telemedycyny i e-zdrowia w całej UE. Analiza będzie obejmowała przyczyny i  konsekwencje istniejących przeszkód oraz wskaże najlepsze praktyki i obszary interwencji UE.

W ramach trzeciego unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia (2014–2020) współfinansowano wiele działań w dziedzinie e-zdrowia: sieć e-zdrowie w latach 2015–2018 (JAseHN) przy wsparciu Komisji w wysokości 2,4 mln EUR 1 , sieć e-zdrowie w latach 2018–2021 przy wsparciu Komisji w wysokości 2 699 989,67 EUR (eHAction) i badanie rynku w dziedzinie telemedycyny 283 950 EUR.

Ponadto w badaniu „Fundusze ESI na rzecz zdrowia – inwestycje w zapewnienie zdrowia publicznego i włączenie społeczne w UE” przedstawiono przegląd wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Komisja podkreśla znaczenie bezpieczeństwa i niezawodności systemów łączności na odległość w dziedzinie opieki zdrowotnej w projektach, które finansuje.