Specjalna komisja ds. walki z rakiem ONKO

Ponad 650 parlamentarzystów poparło, podczas sesji plenarnej, powołanie specjalnej komisji ds. walki z rakiem ONKO.

Komisja zacznie pracę od września. Europosłowie zabiegają teraz o stworzenie Funduszu Zdrowia, o wartości przynajmniej 50 miliardów euro, który wsparłby finansowo system opieki zdrowotnej w UE, również walkę z nowotworami.  

Polska delegacja w Grupie EPL zaproponowała utworzenie komisji specjalnej ONKO ds. profilaktyki, leczenia, monitorowania i rekonwalescencji pacjentów po leczeniu onkologicznym w lipcu zeszłego roku.

Zadaniem komisji ma być przygotowanie kompleksowego dokumentu, który skupi się na planie działania oraz wytycznych w obszarze profilaktyki, leczenia i powrotu do pełnego zdrowia. Ponadto jej celem będzie również zapewnienie środków w ramach nowego budżetu na walkę i profilaktykę onkologiczną.

Więcej informacji pod linkiem.