Komisja Europejska rozpoczęła pierwszą procedurę legislacyjną dotyczącą osób z niepełnosprawnościami. 6 września 2023 r. zaproponowała wprowadzenie Europejskiej Karty Niepełnosprawności oraz ulepszenie obecnej Europejskiej Karty Parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami.