Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa: Zagrożenia i Wyzwania Dla Unii Europejskiej

1 października rozpoczął się 11. Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (EMC). EMC ma na celu podniesienie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród obywateli Unii Europejskiej, dostarczanie
aktualnych informacji na temat bezpieczeństwa online oraz promowanie najlepszych praktyk w tej dziedzinie. W kontekście Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa, istnieje priorytetowa potrzeba zrozumienia głównych zagrożeń. W związku z tym warto przyjrzeć się raportowi Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA), który dostarcza wyjątkowego spojrzenia na obecny stan krajobrazu zagrożeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Główne z nich to m. in.:

  • Ataki typu Ransomware
    Ataki ransomware stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Polegają one zdobyciu kontroli cyberprzestępcy nad danymi użytkowników i szyfrowaniu ich, a następnie żądaniu okupu za ich odblokowanie. W 2022 roku takie ataki stały się jednym z głównych cyber zagrożeń, a ich złożoność i skala znacząco wzrosły. Szacuje się, że w 2021 r. globalne szkody wywołane przez ataki tego typu osiągnęły wartość 18 miliardów euro, czyli 57 razy więcej niż w 2015 roku.
  • Ataki typu Malware (np. wirusy, programy szpiegujące)
    Wzrost liczby incydentów związanych ze złośliwym oprogramowaniem przypisuje się tzw. Cryptojackingowi, czyli potajemnemu wykorzystywaniu komputera ofiary do nielegalnegowydobywania kryptowalut.
  • Inżynieria społeczna/zagrożenia związane z socjotechniką
    Poważnym zagrożeniem jest również wykorzystywanie ludzkiej skłonności do popełniania błędów w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do systemów i usług ofiary. Najczęstszym atakiem tego rodzaju jest phishing (poprzez e-mail) lub smishing (poprzez SMSy). Według badań cytowanych przez ENISĘ, prawie 60% naruszeń cyberbezpieczeństwa w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce zawiera element socjotechniki.

Cyberbezpieczenstwo to także kwestia bezpieczeństwa zbiorowego. Cyberprzestrzeń uważana jest dzisiaj za piątą sferę działań wojennych, równie krytyczną dla operacji wojskowych jak ląd, morze, powietrze i przestrzeń kosmiczna. Obejmuje ona szeroki zakres od sieci informacyjno-telekomunikacyjnych po infrastrukturę, dane oraz systemy komputerowe aż po procesory i urządzenia do sterowania. W obliczu tego złożonego krajobrazu rozwinięcie skutecznej strategii cyberbezpieczeństwa stało się priorytetem dla Unii Europejskiej.


Efektem tych działań było przyjęcie przez Radę konkluzji w sprawie strategii cyberbezpieczeństwa w dniu 22 marca 2021 roku. Rada podkreśliła fundamentalne znaczenie strategii cyberbezpieczeństwa dla budowania odpornej, ekologicznej i cyfrowej Europy, a także wyraziła potrzebę wzmocnienia koordynacji oraz współpracy między społecznościami cywilnymi i wojskowymi w dziedzinie cybernetyki. Jednym z ważnych kroków w kierunku realizacji tej strategii było przeznaczenie przez Unię Europejską kwoty 1,6 mld EUR na inwestycje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w ramach programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027.