UE i CHINY

Polityka UE wobec Chin powinna opierać się na następujących zasadach: współpracować tam, gdzie to możliwe, konkurować, gdy trzeba, konfrontować się tam, gdzie to konieczne.
Musimy bardzo szybko porozumieć się z Chinami jasno sformułować, że militarne wsparcie dla Putina będzie miało konsekwencje dla chińsko-unijnej stosunki handlowe i handel, ale mimo to musimy kontynuować nasz dialog, aby powstrzymać ten proceder.

Dialog europejsko-chiński musi również skupiać się na rozwiązywaniu innych palących problemów globalnych, takich jak zbliżający się kryzys gospodarczy, zmiana klimatu i reagowanie na zagrożenie szerszego konfliktu w regionie Indo-Pacyfiku i poza nim.
Opowiadamy się za współpracą z Chinami, opartą na otwartych ramach regulacyjnych UE i w pełnej zgodności z zasadami WTO.

Jeśli takie otwarte, oparte na zasadach podejście w stosunki gospodarcze są nieosiągalne, UE powinna wykorzystać swoją obronę handlową instrumentów, w tym proporcjonalnych działań przeciwko chińskim przedsiębiorstwom.

Instytucje europejskie muszą wykorzystać wszystkie swoje możliwości by przekonać chińskich przywódców do przekształcenia tego inspirującego kraju w odpowiedzialny kraj społeczności międzynarodowej.