Otwarcie programu FEDŚ

W zeszłym tygodniu uczestniczyłem w spotkaniu z inicjatywt liderów 5 dolnośląskich ZIT-ów. Spotkanie miało charakter nie tylko uroczysty ale też operacyjno-dyskusyjny.

Łącznie w ramach programu FEDŚ 2021-2027 mamy ok. 10 mld zł.

Dolny Śląsk jest bardzo zróżniocowany, mimo, że zaliczony do grupy tzw. przejściowych regionów ma na swoim terenie liczne obszary odstające w rozwoju od wiodących miast. FEDŚ ma zniwelować te różnice i pozwolić na pokonanie pocovidowych kryzysów, w tym równie kryzysu związanego z wojną w Ukrainie. 

Alokacja środków na ZIT-y, będące najbardziej partycypacyjną i transparentną formą, jest dramatycznie niska w obecnej perspektywie. Pomimo to trzeba robić wszystko aby szybko i skutecznie te środki absorbować.

Niepokoi także 30 % udziału włąsnego po stronie samorządów lokalnych. Wiele gmin i podmiotów nie będzie w stanie go wpłacić . Ten wysoki poziom wkładu wynika z tego, że DŚ znalazł się w gronie tych regionów, gdzie poziom pkb przekracza średnio 75% średniej unijnej. To było liczone przed pandemią, przed kryzysem ekonomicznym i uchodźczym.