Debata o minimalnym dochodzie

Same systemy dochodu minimalnego nie wystarczą,aby wyciągnąć ludzi z ubóstwa. Potrzebujemy szerokich systemów wsparcia, obejmujących również kształcenie i szkolenie lub rozwój umiejętności w celu reintegracji na rynku pracy dla osób, które mogą pracować czy włączenie społeczne osiągane poprzez proaktywne postawy pracowników socjalnych.

Potrzebujemy dobrych systemów łączenia zasiłków z aktywnym wsparciem zatrudnienia. Tylko kompleksowe systemy pozwolą na osiągnięcie celów wyznaczonych podczas szczytu w Porto, czyli wyciągnięcia co najmniej 15 milionów osób z ubóstwa.