Podkomisja ds. Zdrowia Publicznego

Jako Polska Delegacja Grupy EPL w Parlamencie Europejskim z radością przyjmujeiśmy porozumienie Konferencji Przewodniczących w sprawie powołania nowej Podkomisji ds. Zdrowia Publicznego w ramach Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. To inicjatywa od dawna potrzebna i oczekiwana przez społeczeństwo.

„Wielokrotnie i konsekwentnie wzywaliśmy do utworzenia europejskiej unii zdrowia, która przyniesie prawdziwą wartość dodaną obywatelom UE i wierzymy, że nowa podkomisja pomoże nam zbliżyć się o krok do tego osiągnięcia. To wspaniała wiadomość, że w końcu osiągnęliśmy porozumienie, pomimo sprzeciwu Zielonych” – powiedział eurodeputowany Manfred Weber, przewodniczący Grupy EPL. „Grupa EPL uczyniła zdrowie publiczne europejskim priorytetem. Nasz plan walki z rakiem i udane opracowanie szczepionki sprawiły, że zdrowie stało się priorytetem na nadchodzące lata” – dodał.

Grupa EPL z zadowoleniem przyjęła również przedłużenie działalności Komisji Specjalnej ds. pandemii COVID-19 o kolejne trzy miesiące. „Przedłużenie to daje nam dodatkowy czas na właściwe przyjrzenie się naszej reakcji na pandemię w obszarach zdrowia, demokracji i praw podstawowych, gospodarki i społeczeństwa oraz globalnych stosunków UE”, powiedział Stelios Kympouropoulos, rzecznik Grupy EPL ds. COVID -19