Ekologiczna Europa

Nasza Planeta jest Wspólnym dobrem. Liczba generowanych przez człowieka odpadów jest przerażająca. Tylko podejmując inicjatywy na każdym szczeblu możemy to zatrzymać.

Grupa EPL wzywa grupy polityczne w Parlamencie Europejskim do poparcia wszelkich zmian w przepisach, które zapewnią, że Europejczycy będą poddawać recyklingowi więcej tworzyw sztucznych, tekstyliów, metali itp., zamiast wyrzucać je.

„Aby to się udało, Unia Europejska musi stać się atrakcyjnym środowiskiem recyklingu i miejscem, w którym odpady stają się cennym zasobem. Musi stać się światowym liderem w innowacyjnym, zrównoważonym wykorzystaniu odpadów” – powiedziała eurodeputowana Pernille Weiss, posłanka Parlamentu Europejskiego Główny negocjator w tej sprawie przed dzisiejszym głosowaniem na posiedzeniu plenarnym.

Nowe przepisy spowodują m.in. wyeliminowanie eksportu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów OECD, zaostrzenie wymogów w zakresie gospodarowania odpadami oraz usprawnienie wymiany informacji w ramach Jednolitego Rynku.

„Eksport odpadów z UE do krajów spoza UE osiągnął w 2020 r. aż 16 proc. światowego handlu odpadami. Około połowa z tego, ok. 16 mln ton, trafiła do krajów trzecich, w których zasady gospodarowania odpadami mogą być mniej rygorystyczne niż UE. Dzięki nowym przepisom Europa chce wziąć na siebie większą odpowiedzialność i uniknąć zwykłego transportu zanieczyszczeń z UE za granicę”, powiedział Weiss, wyjaśniając, że konkretnie nowe prawo zapewni państwom trzecim nie tylko powiadomienie Komisji Europejskiej, że chcą otrzymywać transporty odpadów z UE , ale także udowodnić, że potrafią obchodzić się z nimi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Dla Grupy EPL jednym z głównych priorytetów w negocjacjach była ochrona zdrowia ludzi i środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu przemysłowi ram niezbędnych do realizacji naszych ambicji.