Relacje między Chinami a Unią Europejską

Polityka UE wobec Chin powinna opierać się na następujących zasadach:
– współpracować tam, gdzie to możliwe,
– konkurować, gdy trzeba,
– konfrontować się tam, gdzie to konieczne.

Jako Unia Europejska musimy bardzo szybko porozumieć się z Chinami, jednocześnie jasno sformułować, że militarne wsparcie dla Putina będzie miało konsekwencje dla chińsko-unijnych stosunków handlowych.

Dialog europejsko-chiński musi również skupiać się na rozwiązywaniu innych palących problemów globalnych, takich jak zbliżający się kryzys gospodarczy, zmiana klimatu i reagowanie na zagrożenie szerszego konfliktu w regionie Indo-Pacyfiku i poza nim..

Ważna jest dyplomacja gospodarcza, aby zająć się strukturalnymi niedociągnięciami chińskiego rynku i poprawić uczciwe warunki dostępu do rynku dla europejskich przedsiębiorstw. Jeśli takie otwarte, oparte na zasadach podejście w stosunkach gospodarczych są nieosiągalne, UE powinna wykorzystać swoje instrumenty do obrony własnego rynku, w tym
proporcjonalnych działań przeciwko chińskim przedsiębiorstwom.

Takie działania powinny odzwierciedlać ograniczenia, na jakie napotykają
europejskie firmy w Chinach. To może prowadzić do tymczasowych
niepowodzeń lub rozczarowań, takich jak potencjalny odwet
przez Pekin przeciwko naszym interesom biznesowym. Jednak w dłuższej
perspektywie wzmocni międzynarodowy system oparty na transparentnych zasadach.

Instytucje europejskie muszą wykorzystać wszystkie swoje możliwości, by przekonać chińskich przywódców do przekształcenia tego inspirującego kraju w odpowiedzialny kraj, który jest ważnym członkiem społeczności międzynarodowej.

Grupa Europejskiej Partii Ludowej wzywa państwa członkowskie UE do
wdrożenia skutecznej kontroli mechanizmów w odpowiedzi na przymusową pracę Ujgurów, jednocześnie wzywa ich do nałożenia zakazu importu bawełny wyrobów bawełnianych pochodzących z Sinciang. Chińscy urzędnicy odpowiedzialni za prześladowania Ujgurów
w Sinciangu, a także za inne naruszenia praw człowieka w Chinach powinni podlegać sankcjom.