Konkurs „Włącz myślenie! Nie marnuj!”

Drodzy uczniowie szkół ponadpodstawowych województw dolnośląskiego i opolskiego zapraszam Was do udziału w organizowanym przeze mnie konkursie ekologicznym.

Przedsięwzięcie ma na celu promocję postaw proekologicznych, podniesienie świadomości znaczenia ochrony środowiska i pobudzenie kreatywności w zakresie poszanowania zasobów naturalnych. 

W ramach zadania konkursowego należy przygotować projekt w dowolnej formie (opisowej, plastycznej, filmowej, muzycznej), którego celem jest zachęcenie do redukcji ilości produkowanych śmieci, poszanowania natury, a także zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Dla najlepszych przewidziałem nagrody rzeczowe, a także możliwość udziału w Forum Inicjatyw Młodzieżowych. Przedstawiciele autorów zwycięskich projektów zostaną zaproszeni do udziału w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.  

Prace należy przesyłać do 20 grudnia br. za pomocą poczty elektronicznej na adres europosel.jduda@gmail.com lub korzystając z formularza dostępnego pod linkiem.

Ochrona środowiska jest wyzwaniem Nas wszystkich!