Opieka zdrowotna

Pandemia COVID-19 ujawniła wady systemów opieki zdrowotnej UE. Dlatego Grupa EPL naciska na Europę, aby stała się prawdziwą Unią Zdrowia. Prace nad prawnymi rozwiązaniami w tym celu już trwają.

W razie potrzeby Unia Europejska będzie mogła ogłaszać własne stany zagrożenia zdrowia. Pracowaliśmy nad zmniejszeniem naszej zależności od Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jeśli Europa musi działać, nie możemy opóźniać działań i czekać na WHO.

Wspólne europejskie zakupy szczepionek podczas pandemii nie zawsze przebiegały szybko i wystarczająco przejrzyście, ponieważ nie istniała struktura UE, która mogłaby to zorganizować. Cieszymy się, że nowy Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Kryzysowe Zdrowotne (HERA), został stworzony w celu lepszego przygotowania w przyszłości do niezbędnych zakupów materiały łącznie.