Strategia CARE

Wczoraj, 7 września 2022, Komisja Europejska ogłosiła strategię CARE, której celem jest promowanie wysokiej jakości usług opiekuńczych na terenie całej Unii Europejskiej. Pakiet CARE ma na celu przede wszystkim zachęcać państwa członkowskie do priorytetowego traktowania sektora opieki. Inicjatywa ta skupia się na opiekunach i osobach korzystających z opieki, a wśród jej głównych postulatów znajduje się równouprawnienie osób pracujących w tym sektorze, promocja i uatrakcyjnienie sektora, zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla osób, będących opiekunami długoterminowo, a także kontrola już wcześniej wypracowanych wymagań.

Jak, powiedziała dzisiaj Komisarka Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, godna opieka jest prawem każdego człowieka, a także inwestycją tworzącą miejsca pracy. Kluczowe jest wobec tego uatrakcyjnienie sektora opieki, co przyciągnęłoby pracowników, a także rozwiązałoby problem niedoboru siły roboczej. Ponadto inwestowanie w wysokiej jakości opiekę oznacza również poprawę udziału kobiet w rynku pracy i równouprawnienie płci, w szczególności w kontekście wynagrodzenia.

Więcej o strategii CARE: