Finał konkursu Wygraj staż w Parlamencie Europejskim

W sobotę 23 kwietnia br. trzynastu najlepszych uczestników konkursu Wygraj staż w Parlamencie Europejskim wzięło udział w wielkim finale. Całodzienne wydarzenie to nie tylko kolejny etap próby zdobycia sześciotygodniowego stażu w Brukseli, ale też możliwość rozwoju, wymiany poglądów czy poznania siebie nawzajem.

Finał konkursu składał z trzech części:
– część pierwsza – warsztat z ekspertem Maurycym Sewerynem ujmujący elementy PR, autoprezentacji. Udział w tej części nie był oceniany, służył wyłącznie rozwojowi umiejętności finalistów.
– część druga – praca zespołowa, stanowiąca element konkursu. Zadaniem grup utworzonych podczas finału było zaproponowanie działań, które przyczynią się do zwiększenia świadomości na temat zagrożeń dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
– część trzecia – rozmowy indywidualne z finalistami.
Całość zakończyła się nieformalnymi rozmowami przy wspólnym obiedzie.

Mam nadzieję, że uczestnictwo w finale będzie doświadczeniem, które pomoże młodym ludziom wejść na rynek pracy. Ponadto chciałem zainteresować młodzież wyzwaniami polityki społecznej. Ale przede wszystkim celem było by finaliści miło je zapamiętali!

Dziękuję drodzy uczesnicy za zaangażowane podczas finałowych aktywności! Bardzo się cieszę, że młode pokolenie ma takich reprezentantów! Pozdrawiam serdecznie!