Apel o pomoc KE na rzecz uchodźców

Dzisiaj w ramach Komisji EMPL odbyła się wymiana poglądów z Komisarzem Nicolasem Schmitem na temat wpływu toczącej się wojny na Ukrainie na rynek pracy i zabezpieczenie społeczne w UE oraz możliwych działań.

Podczas spotkania podkreśliłem, że nadzwyczajna skala kryzysu uchodźczego wymaga podjęcia szybkich i efektywnych działań. Większość uchodźców potrzebuje schronienia, żywności, środków higieny osobistej , opieki medycznej, rzetelnych informacji, asysty w sprawach urzędowych, językowych, opieki i edukacji dla dzieci, a wreszcie poczucia bezpieczeństwa.

W Polsce ciężar pierwszej  pomocy dla tak dużej liczby potrzebujących przyjęli na siebie obywatele, organizacje pozarządowe i samorządy. Aby nie zaprzepaścić tego potencjału solidarności i kapitału społecznego konieczne są rozwiązania systemowe. Potrzebnym jest natychmiastowe wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej, które trafi do tych, którzy udzielają pomocy i najlepiej znają potrzeby czyli samorządów i organizacji pozarządowych.