One youth, one Europe

Podczas dzisiejszej debaty rozmawialiśmy o problemach i oczekiwaniach młodzieży. Pandemia silnie wpłynęła na zdrowie, dobrostan i poczucie bezpieczeństwa ludzi młodych. W ramach Europejskiego Roku Młodzieży wsłuchując się w głosy młodych, chcemy stworzyć im narzędzia na miarę ich potencjału, aspiracji i marzeń.

Pracodawcy, nauczyciele, politycy, media i rządy muszą zdać sobie sprawę , że stabilne zatrudnienie, zdrowie, warunki do pełnego rozwoju, a także poczucie wpływu i zaangażowanie młodych ludzi stanowią podstawowy warunek wyjścia z kryzysu, wzmocnienia społeczeństw i odbudowy gospodarki.

W swojej wypowiedzi zwróciłem uwagę na kwestię zdrowia psychicznego młodzieży. Szacuje się, że 65% ludzi młodych jest narażonych na depresję, a 9 milionów osób cierpi z powodu zaburzeń psychicznych, zwłaszcza lęku i depresji. To niedopuszczalne, że samobójstwa są na drugim miejscu, jeśli chodzi o przyczyny śmierci ludzi młodych! Konieczne jest zwiększenie świadomości na temat tych zagrożeń i lepsze przygotowanie szkół i placówek opieki zdrowotnej, a także walka z bulingiem i mobbingiem w Internecie, w szkole i miejscu pracy.

To właśnie dziś jest ten czas by mądrze zainwestować w młodych!