Spotkanie na temat solidarności międzypokoleniowej

Dzisiaj uczestniczyłem w spotkaniu Interest Group on Solidarity Between Generation z udziałem Prezydencji Słoweńskiej.

Podczas wydarzenia podkreśliłem, że obecnie powinno się podnosić świadomość społeczną na temat praw osób starszych. W szczególności jeśli chodzi o wkład seniorów w życie ekonomiczne i społeczne, ale także znaczenie solidarności międzypokoleniowej.

Co więcej, warto byłoby podjąć prace nad Białą Księgą w Sprawie Starzenia Się, czy zintensyfikować prace nad wdrożeniem Aktu o Dostępności i rozszerzeniem jego zakresu na transport i dostępność budynków. W ten sposób po deklaracjach będziemy mogli stworzyć konkretne programy i inicjatywy, zarówno legislacyjne jak i nielegislacyjne.