II OGÓLNOPOLSKI I POLONIJNY KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ

PRAWDY POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA – KATECHIZMEM NARODOWYM POLAKÓW W XXI WIEKU pod takim hasłem odbędzie się II OGÓLNOPOLSKI I POLONIJNY KONKURS PLASTYCZNY organizowany przez Rodzinę Rodła.

Przedsiewzięcie ma na celu popularyzacje Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła ogłoszonych 6 marca 1938 r. w Berlinie, ale również między innymi kształtowanie wartości i postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Udział mogą wziąć zarówno dzieci z przedszkoli jak i młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

Zaproszenie od Prezesa Rodziny Rodła dostępne pod linkiem.