Europejska Strategia na rzecz Praw Osób z Niepełnosprawnościami

Problemy z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami od zawsze są mi bliskie. Przez lata działałem na rzecz tej grupy społecznej, współpracowałem z wieloma organizacjami pożytku publicznego, dążyłem do ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, gościłem w Parlamencie Europejskim podczas Freedom Drive.

Bardzo cieszę się, że w Parlamencie Europejskim mogę kontynuować te działania. Od tego tygodnia mamy nową, ambitną Europejską Strategię na rzecz Praw Osób z Niepełnosprawnościami. Celem dokumentu jest aby wszystkie osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać z przysługujących im praw człowieka, miały równe szanse i dostęp do uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym, były w stanie decydować, gdzie, jak i z kim mieszkają ale także mogły swobodnie przemieszczać się w UE niezależnie od ich potrzeb czy co istotne nie doświadczały już dyskryminacji ze względu na jakiekolwiek uwarunkowania.

Dodatkowo do 2023 roku ma powstać Europejska Karta Niepełnosprawności. To bardzo ważne plany, gdyż potrzeba dokumentu, potwierdzającego status osoby z niepełnosprawnością. W ten sposób możemy dać dostęp do istniejących ułatwień i przywilejów, oferowanych osobom z niepełnosprawności w całej Unii Europejskiej.
Była to kwestia postulowana od wielu lat i nareszcie ma szanse zostać spełniona.

Szczegóły dostępne pod linkiem.