Europejska Zielona Księga na temat Starzenia się

Jako współprzewodniczący Zespołu Poselskiego do spraw Zmian Demograficznych i Solidarności Międzypokoleniowej w Parlamencie Europejskim serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w szerokich, ogólnoeuropejskich konsultacjach na temat wyzwań i szans związanych ze starzeniem się społeczeństwa.

Od aktywnego wkładu w tę debatę zależy to, na jakie przyszłe wsparcie w tej dziedzinie będą mogły liczyć organizacje, samorządy, państwa członkowskie i obywatele. Tak więc każda opinia jest ważna i potrzebna.

Szczegółowe informacje i kwestionariusz znajdziecie Państwo pod linkiem.

W konsultacjach uczestniczyć można zarówno wypełniając kwestionariusz w formie elektronicznej jak i wysyłając odpowiedzi pocztą tradycyjną na adres
Green Paper of Ageing
SG.E.3
BERL 06/270
European Commission ;1049 Brussels, Belgium.

Konsultacje zostaną zamknięte 21 kwietnia 2021!