Ratujmy dzieci w kryzysie psychicznym

Pod takim hasłem odbywa się dziś połączone posiedzenie zespołów parlamentarnych. Pomimo, że za politykę dotyczącą zdrowia psychicznego odpowiedzialne są poszczególne państwa członkowskie wobec takiej skali i powagi problemu instytucje UE nie mogą pozostać bierne.

Jako przewodniczący zespołu „Brain, mind and pain” działającego przy Parlamencie Europejski przedstawiłem wybrane działania jakie podejmuje Unia Europejska na rzecz dzieci. Jest to między innymi program Kompas dla działań na rzecz zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego, incjatywa Europejska platforma inwestowania w dzieci czy finansowanie projektów w ramach programu Prawa, równość i obywatelstwo. Mając świadomość niebezpieczeństw wynikających z hejtu i cyberprzemocy działa również Europejska strategia na rzecz lepszego Internetu dla dzieci.

W ubiegłym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbyliśmy merytoryczną dyskusję na temat stanowiska mojej rodziny politycznej co kompleksowej strategii Unii Europejskiej na rzecz praw dziecka.  Dokument będzie zawierać szereg środków między innymi: wspomagających respektowanie praw dzieci w erze cyfrowej, zapobiegających i zwalczających przemoc ale także promujących dobre samopoczucie uczniów w szkole.

Jako grupa EPP uważamy, że absolutnie musimy walczyć o prawa każdego dziecka do przyjaznej opieki zdrowotnej, w tym wsparcia psychicznego i psychologicznego.

Mam nadzieję, że wypracowane w instytucjach europejskich praktyki będą w jak największym stopniu wykorzystywane przez państwa członkowskie.

Transmisja z posiedzenia dostępna pod linkiem.