Petycja złożona przez Grupę ATERIMA

W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby kontroli w firmach delegujących pracowników do Francji. Celem przeprowadzanych przez francuską Inspekcję Pracy kontroli nie jest jednak prawidłowość delegowania, czy weryfikacja warunków zatrudnienia pracowników delegowanych.

Chodzi bardziej o próbę wykazania usługodawcom z innych państw, że prowadzą we Francji tzw. zwyczajową, trwałą i ciągłą działalność gospodarczą. Co ważne brak zarejestrowania działalności we Francji, zdaniem francuskich organów, przekłada się na uznanie, że pracownicy byli zatrudniani nielegalnie.

Jak przekazał Wojciech Rzepka z firmy Aterima w latach 2018-2020 we Francji w jego firmie odbyło się takich 15 kontroli – jednak nie skutkowały one żadnymi mandatami .

Naruszenie swobody świadczenia usług to bardzo poważny problem, dlatego uważam, że należy jak najszybciej oraz z pełną rzetelnością zbadać tę sprawę. Sytuacja jest niezwykle pilna w kontekście oskarżeń, które administracja francuska kieruje pod adresem przedsiębiorstwa.  Odsyłanie do sądów francuskich, które proponuje Komisja Europejska, uważam za niepoważne. 

W moim wystąpieniu proponowałem, aby Komisja PETI wystosowała pismo do strony francuskiej, z prośbą o jasne wskazanie, które przepisy prawa europejskiego są łamane i na jakiej podstawie wymaga ona od przedsiębiorców rejestracji działalności na terenie Francji.