Fundusze w kwocie 870 mln euro są nie do zaakceptowania

Dzisiaj razem z parlamentarzystami i radnymi na konferencji prasowej mówiliśmy o przyznanych Dolnemu Śląskowi środkach unijnych.

Na poziomie Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej wywalczyliśmy wspólnie naprawdę przyzwoity budżet. Tym bardziej z niedowierzaniem przyjmujemy to, co znajduje się w oficjalnych już projektach dotyczących naszego regionu.

Jeśli chodzi politykę spójności to informacja, będąca w powszechnym obiegu, jest absolutnie nie do zaakceptowania. Nie wyobrażamy sobie, że jako województwo dolnośląskie mamy dostać zaledwie 38% środków, które były nam przyznane w poprzedniej perspektywie.

W tym momencie trzeba zadać kluczowe pytania: jaka jest rola władz Dolnego Śląska? Jaka jest dzisiaj rola pana Marszałka Cezarego Przybylskiego? Pytam Marszałka Przybylskiego, dlaczego mając ekspertyzę z 2019 roku, nie podjął żadnych działań, aby przeprowadzić skuteczny proces podziału środków między bogatsze i mniej bogate obszary naszego regionu?