Klub Radnych Forum Jacka Sutryka – Wrocław Wspólna Sprawa

Klub Radnych Forum Jacka Sutryka – Wspólna Sprawa stał się faktem.
Dla mnie to jest ogromna wartość – i mówię to jako przewodniczący struktur miejskich, ale także regionalnych Platformy Obywatelskiej.
Zaczyna się nowa jakość, mamy ogromną nadzieję, że będziemy wspólnie z Panem Prezydentem Jackiem Sutrykiem, z Panem Marszałkiem Grzegorzem Schetyną, z radnymi tego klubu większościowego w Radzie Miasta, gdzie główny człon tworzą radni Platformy Obywatelskiej, budować tę nową jakość, która – mam nadzieję – będzie pozytywnym sygnałem dla Dolnego Śląska i Polski. To forum jest miejscem spotkań różnych środowisk, tych wszystkich, którzy chcą w ramach wspólnotowy i koalicji budować lepszą przyszłość naszego miasta, naszego regionu i Polski.