Konkurs Srebrny Laur

Zapraszamy do udziału w konkursie „Srebrny Laur”, organizowanym przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Dudy.

Celem konkursu jest:
– propagowanie i promocja aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej,
– zwiększenie świadomości społecznej na temat wkładu osób starszych w rozwój gospodarczy i społeczny,
– promocja wartości i działania na rzecz rozwoju dialogu międzypokoleniowego,
– wyróżnienie działalności osób i organizacji szczególnie aktywnie działających na rzecz realizacji powyższych celów konkursu, na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego.

W konkursie uczestniczyć mogą osoby bądź organizacje z województw dolnośląskiego i opolskiego, działające na rzecz aktywnego życia osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej. 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od:
– osób prywatnych, które swoimi działaniami promują ideę aktywnego starzenia się oraz solidarność międzypokoleniową,
– organizacji, instytucji, w których w sposób aktywny działają osoby starsze,
– organizacji, instytucji oraz osób prywatnych wspierających aktywność osób starszych oraz solidarność międzypokoleniową.

Każdy z kandydatów bądź zgłaszająca go instytucja lub organizacja powinien wypełnić oddzielny formularz, na podstawie którego Biuro wyłoni laureatów.  

Formularze zgłoszeniowe kandydatów załączone na dole artykułu, należy przekazywać poprzez pocztę elektroniczną na adres europosel.jduda@gmail.com albo listownie na adres Biura Posła Jarosława Dudy we Wrocławiu, (Ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław). Można również wypełnić formularz internetowy.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 31 stycznia 2021r

Nagrodą w konkursie jest wizyta w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Konkurs przewiduje przyznanie 10 nagród dla organizacji, instytucji i/lub osób. Nagrodzone organizacje lub instytucje typują spośród swoich pracowników lub wolontariuszy osobę, która uczestniczyć będzie w wizycie w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Do dnia 15 lutego 2021 r. Biuro ogłosi listę laureatów nagrodzonych w konkursie. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na stronie internetowej oraz na stronie facebook Posła Jarosława Dudy.