Podsumowanie prac komisji Petycji

Dzisiaj podczas sesji plenarnej miałem przyjemność zabrać głos w debacie dotyczącej prac komisji Petycji. Jest to szczególna komisja gdyż jako jedyna ma bezpośredni kontakt z obywatelami. Toteż jej sprawne działanie ma kluczowe znaczenie dla kreowania pozytywnego wizerunku Parlamentu Europejskiego. Jest to ważne również w kontekście budowania zaufania obywateli do instytucji europejskich.

W minionym roku dla komisji szczególnie ważne były kwestie środowiskowe i zdrowotne. Chodzi na przykład o zapobieganie skażeniu srodowiska, zmniejszenie ilości odpadów, zapobieganie chorobom związanym ze szkodliwymi substancjami zawartymi w żywności, glebie, powietrzu czy wodzie pitnej.

Kolejną ważną kwestią, którą zajmujemy się w ramach komisji jest bardzo bliski mi temat poszanowania praw osób z niepełnosprawnościami oraz tworzenia warunków pełnego dostępu tej grupy obywateli do włączającej edukacji, doradztwa, zatrudnienia, praw obywatelskich i dóbr kultury. 

Więcej informacji o składaniu petycji dostępne pod linkiem.