Ankieta w sprawie zatrudniania młodzieży w sektorze rybołówstwa

Szanowni Państwo,

Jako Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych oraz Komisji Petycji staram się wpływać na to, aby regulacje i instrumenty europejskie były jak najkorzystniejsze dla polskich obywateli.

Z tego powodu ubiegałem się o możliwość przygotowania projektu opinii dotyczącej tego, jak zachęcić młodych ludzi do podejmowania pracy w sektorze rybołówstwa i wspierać tworzenie miejsc pracy na obszarach przybrzeżnych.

Raport główny w tej sprawie przygotowuje Komisja Rybołówstwa, zaś opinia nad którą pracuję dotyczy wyłącznie wymiaru zatrudnieniowego i społecznego.

W swojej pracy chciałbym posiłkować się opiniami i doświadczeniami środowisk bezpośrednio zaangażowanych, dlatego też zwracam się do Państwa.

Będę bardzo zobowiązany, jeśli zechcecie Państwo przysłać mi odpowiedzi na kilka załączonych pytań, oraz ewentualnie podzielić się dodatkowymi uwagami.

Ze względu na pilny tryb pracy nad opinią, bardzo proszę o przesłanie odpowiedzi do 22 października na adres jaroslaw.duda@ep.europa.eu lub Fb:jaroslawduda2.

Z góry dziękuje i pozdrawiam serdecznie

Jarosław Duda