Solidarność między pokoleniami

Dzisiaj, 23 września w godzinach 14.00-15.30  posłowie Jarosław Duda i Milan Brglez, zapraszają do udziału w wydarzeniu on-line poświęconym znaczeniu solidarności międzypokoleniowej w odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianami demograficznymi, spotęgowane przez pandemię COVID19.

W wydarzeniu weźmie udział Komisarz Dubravka Suica, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds Demokracji i Demografii a także przedstawiciel Prezydencji Niemieckiej.

Wydarzenie będzie jednocześnie inauguracją działalności MEP Interest Group on Demographic Changes and Solidarity Between Generation, której przewodniczą Jarosław Duda i Milan Brglez.