REACT-EU

W poniedziałek komisja rozwoju regionalnego (REGI) będzie głosować nad przyjęciem inicjatywy REACT-EU. Inicjatywa ta jest częścią unijnego kryzysowego pakietu naprawczego, który powstał w odpowiedzi na skutki pandemii koronawirusa.

REACT-EU dysponować ma budżetem w wysokości 55 mld euro, który przeznaczy dodatkowe środki na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Środki te będą dostępne już od tego roku. Wsparcie w ramach tej inicjatywy dostępne będzie dla sektorów mających najważniejsze znaczenie dla odbudowy gospodarki i to państwa członkowskie będą mogły decydować o konkretnym ich przeznaczeniu.