Nie uznajemy wyników wyborów prezydenckich na Białorusi


Grupa EPL w Parlamencie Europejskim wzywa do nałożenia sankcji na prezydenta Białorusi Łukaszenkę i przywódców białoruskich organów ścigania. Naciska również na odnowione programy pomocy UE wspierające społeczeństwo obywatelskie.

Przywódcy polityczni z grup EPP, S&D, Renew Europe, Zieloni / EFA i ECR w Parlamencie Europejskim we wspólnym oświadczeniu wskazują iż doceniają Białorusinów za odwagę i determinację w dążeniu do wolności. Jednoznacznie wskazali, że wybory prezydenckie 9 sierpnia nie były ani wolne, ani uczciwe. Stąd Aleksandra Łukaszenki nie jest uznawany za ponownie wybranego prezydenta Białorusi. Przywódczy popierają żądania przeprowadzenia nowych i wolnych wyborów pod nadzorem niezależnych obserwatorów.

Dodatkowo potępione zostały aresztowania i akty przemocy/ tortur wobec pokojowych demonstrantów. Ponadto liderzy wezwali Federację Rosyjską do powstrzymania wszelkich ingerencji w sytuację na Białorusi zarówno tych ukrytych jak i jawnych.