Propozycja rozszerzenia wsparcia zatrudnienia młodych

„Bezrobocie wśród młodych rośnie dwa razy szybciej niż we wszystkich grupach wiekowych” – powiedział na konferencji prasowej w Brukseli wiceszef KE Valdis Dombrovskis.

Komisja Europejska przedstawiła w środę propozycję, która ma rozszerzyć wsparcie zatrudnienia młodych ludzi. Według KE co najmniej 22 mld euro z unijnej kasy powinno być wydanych na ten cel w najbliższych latach. Ma to zapobiec powtórce kryzysu sprzed dekady.

Działania zaproponowane przez Brukselę mają pomóc walczyć z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa. Tuż przed kryzysem UE notowała rekordowe poziomy zatrudnienia, jednak wśród najmłodszych pracowników było ono niższe niż ogólne.

„Nadszedł czas na przeprowadzenie bardzo potrzebnych reform dotyczących środków wsparcia, które oferujemy młodym ludziom. Jesteśmy to winni milionom absolwentów i tym, którzy stawiają pierwsze kroki na rynku pracy” – podkreślił komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit.

„Pomost do zatrudnienia” ma przeciwdziałać dyskryminacji, zwracając szczególną uwagę na młodzież należącą do mniejszości rasowych i etnicznych, osób niepełnosprawnych lub pochodzących z obszarów wiejskich.

Program ma być powiązany z potrzebami przedsiębiorstw i zapewniać zdobywanie umiejętności w szczególności tych dotyczących transformacji ekologicznej i cyfrowej. W jego ramach mają być też realizowane krótkie kursy przygotowawcze dostosowane do potrzeb, doradztwo, coaching i mentoring.

KE chce, żeby państwa członkowskie przeznaczały środki na wsparcie zatrudnienia młodych z funduszu odbudowy gospodarki Next Generation EU i przyszłego wieloletniego budżetu. Aby były one dostępne, najpierw muszą jednak w tej sprawie porozumieć się państwa członkowskie.

UE ma pomóc w finansowaniu: dotacji na rozpoczęcie działalności oraz pożyczek dla młodych przedsiębiorców; programów mentorskich i inkubatorów przedsiębiorczości; premii dla małych i średnich firm zatrudniających praktykantów; szkoleń oraz inwestycji w infrastrukturę i technologię pozwalających na cyfrowe uczenie się.

~PAP (Krzysztof Strzępka)