Rezolucja o Prawach osób z niepełnosprawnością intelektualną w dobie kryzysu wynikającego z pandemii COVID-19

Podczas najbliższej sesji Plenarnej Parlament Europejski będzie głosował nad tekstem Rezolucji o Prawach osób z niepełnosprawnością intelektualną w dobie kryzysu wynikającego z pandemii COVID-19.

Osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ich opiekunowie są grupą szczególnie dotkniętą przez kryzys. Rezolucja m. in.  potępia wszelką dyskryminację w dostępie do świadczeń medycznych, usług wspierających, asysty osobistej, dostępie do edukacji. Podkreśla, że każda osoba ma prawo do niezależnego życia, do natychmiastowego i rzetelnego informowania w dostępnym formacie o pandemii i o podejmowanych działaniach.

„Kryzys związany z pandemia COVID-19 pokazał jak wiele mamy jeszcze do zrobienia w zakresie poszanowania praw osób z niepełnosprawnościami. Liczę na to, ze ta Rezolucja przyczyni się do tego, ze Komisja Europejska zintensyfikuje prace nad Strategia ds. Osób z Niepełnosprawnościami po 2020 i uwzględni  wnioski płynące z trudnych doświadczeń tej grupy obywateli.”

Jarosław DUDA jest członkiem Komisji Petycji odpowiedzialnym za kwestie niepełnosprawności i polityki społecznej oraz Intergrupy ds. Niepełnosprawności